Aanmerkingen Met de Nodige Bylagen, Op Het Rapport Door de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden, Tot de Zaaken Van 's Lands Zeeweeringen Aan de Helder Op Den 19. December 1778 Gedaan Aan Hun Edele Groot Mogende, de Heeren Staaten Van Holland En

Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1780 Excerpt: ...en tot heil voor Land en Volk; hoe kan zulks dan ten kwaade geduid worden, te meer, daar ik 'er geen ander gebruik van gemaakt heb, als het zelve aan hun Ed. Mog. om 'er nut uit tetrekken ter hand te Hellen? Was het dezelve niet voldoende, of tegen hun Ed. Mog. werk te veel aanloopende, dan hadden hun Ed. het te rug kunnen zenden, zonder zulk een verdenking van kwaade trouw deswegens op tevatten, ik zoude als dan, zo ik van myne pooging ten nutte van het gemeene best had kunnen afzien, het gaerne agter de bank geworpen hebben; ja het zou my de moeite gefpaard hebben, om te trachten hun Ed. Mog. een beter gevoelen in te boezemen, en van myne oprechte pooging te pvertuigen. Dj De Dewyl nu die verregaande Verdenkissg doer den druk in veelerhanden gekomen is, vinde ik my thans verpligt dezelve te wederleggen, om dat vooroordeel, zo veel mogelyk is, by hun Ed. Mog. en anderen op onwrikbaare gronden weg te neemen, en tevens het publiek te doen zien, hoe gevaarlyk het is, om, niet tegenftaande de Welvaart van het Gemeenebest, eenig en alleen bedoeld wordt, Proje&en te for- meeren, die hoe gebrekkig ook, de Engelfche natie zieh weet ten nutte te maken; maar in ons Land misfchien om deeze of geene beiargen, fomtyds de uiterfte onaangenaamheden ten gevolge hebben, en waar door dus het tegenr deel der Engelfchen plaats heeft, het gecn all(c) Liefhebbers moet affchrikken om nuttige ontwerpen te formeeren; ja waar door misfchien verkeerde ontwerpen, niet tegenflaande de Iieilzame oogmerken van den Souverain, geheel nutteloos en tot een onvermydelyk verderf uitgevoerd worden, en dus de Souverain gedupeerd wordt, door hoogdravende Schryvers en Latynfche Veerfenmakers, welk foort van lieden alles wat van hen niet voortkomt, verwerpen; on-, gelukkig wanneer

Details

Author(s)
Laurens Brandligt
Format
Paperback | 38 pages
Dimensions
189 x 246 x 2mm | 86g
Publication date
01 Mar 2012
Publisher
Rarebooksclub.com
Publication City/Country
Miami Fl, United States
Language
English
Illustrations note
black & white illustrations
ISBN10
113086734X
ISBN13
9781130867343